کاربرد مگنت در دزدگیر اماکن

مگنت های دزدگیر اماکن از دو قطعه تشکیل شده اند؛ یکی از این دو قطعه برروی قسمت ثابت درب یا پنجره و دیگری بر روی قسمت متحرک آن نصب می شود.
مگنت ها دارای دو نوع باسیم و بی سیم هستند.
مگنت بی سیم به صورت بی سیم به یکی از زون های بی سیم (وایرلس) دستگاه مرکزی وصل می شود.
مگنت باسیم هم از طریق یک زوج سیم به یکی از زون های دستگاه مرکزی وصل می شود.
هنگام فعال بودن دستگاه دزدگیر، در صورت باز شدن درب یا پنجره و جدا شدن دو قطعه مگنت، دستگاه دزدگیر تحریک شده و شروع به اعلام خطر می کند.

دیدگاهتان را بنویسید