چشمی دزدگیر اماکن باسیم فوتال Futal

ویژگی های کلیدی

  • دارای پایه های مخصوص دیواری و سقفی

توضیحات

چشمی دزدگیر اماکن باسیم فوتال Futal

– Hard shell “attack-proof” lens with exclusive micro-prism technology
– Opto MOS relay for lifetime operation
– No vertical calibration or adjustment necessary when mounted between 1.5m to 3.6m
– Bi-directional temperature compensation
– Total environmental immunity
– SMD technology
– Maximum RFI & EMI immunity