داکت سوپیتا

ویژگی های کلیدی

  •  انعطاف پذیرى بالا به دلیل استفاده از بهترین مواد اولیه
  • داراى درب هاى مستحکم به علت طراحى خاص وقفل شو

 

توضیحات

داکت سوپیتا

• انعطاف پذیرى بالا به دلیل استفاده از بهترین مواد اولیه
• شفافیت و سطح بسیار صاف
• غیر قابل اشتعال
• داراى درب هاى مستحکم به علت طراحى خاص وقفل شو
• داراى سایزهاى متنوع براى استفاده در مکان هاى مختلف با حجم مختلف سیم ها
• داراى پانچ کف مطابق با استاندارد 50085 اروپا

موجود در سایز های مختلف