ارتفاع کلی

101 میلی متر

ارتفاع

95 میلی متر

طول

151 میلی متر

عرض

98 میلی متر

تعداد در هر کارتن

4 عدد

وزن تقریبی

3.68 کیلوگرم

باطری خشک کرج