ارتفاع کلی

101 میلی متر

ارتفاع

95 میلی متر

طول

151 میلی متر

عرض

65 میلی متر

تعداد در هر کارتن

5 عدد

وزن تقریبی

2.16 کیلوگرم

پخش باطری کرج