کابین اضافی ،قابل اتصال به سانترال TDA600

تعداد کابین های اضافه شده حداکثر تا 3 مورد می باشد

تلفن سانترال کرج