سانترال پرظرفیت TDA100 مناسب ترین گزینه برای مراکز بزرگ و متوسط می باشد

قابلیت دریافت حداکثر 112 خط شهری و ایجاد 176 داخلی سانترال را دارد

تلفن سانترال کرج