• حوزه فرکانسی:315 MHz
  • کدینگ:2262
  • ولتاژ ورودی:9VDC
  • دمای فعالیت:10ºC~+50ºC-
  • ویژگی ها:تحت پوشش 20m^2
  • #دزدگیر_اماکن_کرج