sushi

مگنت بی سیم M1

بازدید 1184

 فرکانس 315MHZ
  قابلیت نصب بروی در و پنجره
  امکان ست کردن بروی سایردزدگیرهای 315MHZ موجود دربازار